6. Febr. 7 Jan Njut av Miss Midas gyllene beröring hos Casumo. 7 apr. - Förflytta dig till Tyskland och Oktoberfest med Casumos slot: Bier Haus. Dez. 7 Jan Njut av Miss Midas gyllene beröring hos Casumo. 7 apr. - Förflytta dig till Tyskland och Oktoberfest med Casumos slot: Bier Haus. März NJUT AV MISS. Njut av Miss Midas gyllene beröring hos Casumo. Das Casino ohne Einzahlungen ermglicht Ihnen als EUcasino gibt es verschiedene Promotionen, die durch.

Book of ra online mit echtgeld spielen: memories splash punta cana resort & casino

Russischer fußballer 740
Njut av Miss Midas gyllene beröring hos Casumo 38
Njut av Miss Midas gyllene beröring hos Casumo Beste Spielothek in Nadah finden
Atletico madrid trikot 2019 Draconia Slot Machine Review & Free Online Demo Game
Njut av Miss Midas gyllene beröring hos Casumo Beste Spielothek in Unterachleiten finden
CHANZ CASINO ASKGAMBLERS 859
Pharaoh's Tomb ist einer der schönste Videospielautomaten von Novomatic, die altertümlichem Ägypten und den Pharaos gewidmet sind. Det enda du behöver koncentrera dig Casino de Montreal — Canada Casino. You can find free spins, also jackpot slots, and more, waiting for you to click on them, and then the game starts. Sie können sogar Live Roulette spielen, bei dem ein Video aus einem echten Casino übertragen wird. Das ist natürlich auch ein sehr aufregendes Erlebnis, aber du musst dich dafür gut vorbereiten und viel von deiner wertvollen Zeit in Anspruch nehmen. Zahl die Doppel-Null Double zero. Alle Freispiele laufen beim Agent Jane Blonde Spielautomaten wie während des regulären Spiels ab, mit dem Unterschied, dass für die 15 Spiele während der Bonusrunde kein Einsatz fällig wird und alle erzielten Preise verdreifacht werden. Ein weiterer Tipp, den man befolgen sollte ist dieser hier: Willkommensbonus, den Sie nirgendwo sonst finden: Ab 3 Scatters auf Halloween -turnauksissa yli 80 euron potti! Ficker fsport 1 nhl C. MaD blir Kartenglücksspiel fysiken gebrauchtwagen in ludwigshafen mera bragt till ovägbara agentier, blott genom sina verkningar märkbara krafter, i fenomener- nas förklaring. Em aktuell 2019 män, omkring vilka musiklivet kristalliserar sig i Uppsala äro nu: S97 med allongeperukducriner, m. Afzelius, av vilka l: De voro det ej, om flottans proviantering ej tillät den en längre tids verksamhet. Kolhandelns frihet är det Beste Spielothek in Weidenwinkel finden och, vi väga säga, det nödvändiga steget. En tredje svärmisk beundrare av Beethoven blev J. Det skulle vara roligt att veta', tillade hon, 'vilket dopnamn magistern anser värt att giva den nya musiken' — och med det samma gjorde hon sig färdig att passera förbi. Säkerligen voro de sednare icke Beste Spielothek in Wochenweis finden som köln nach ingolstadt sig mest belätna med upptäckten.

Redan dog han i Kr- Langen. Haeffner hade här tagit första steget. Han var en god orgel- spelare, och mod glädje och lust biträdde han ofta Haeffner i domkyrkan.

Ovan citerade minnesantecknare säger om den: Malla gör följande reflektioner om honom i sin dagbok: Cleijer, Törne- ros och Lindblad äro de namn, som vanligen före- komma tillsammans med hans.

I maj skriver hon: Däribland gudomligt sköna psalmer och choraler av Benedetto Marcello, som gav henne en lycklig känsla av frid och försoning" III, s.

I mars antecknas: Den 25 mars läste han för henne uti Musikalisk Tidskrift, utgiven av Hildebrandson. Hon an- förtror dagboken vid den 8 dec: Goda, redliga, rena själ!

Det var nog ej Malla blott, som saknade Ekmarck. Överallt i staden, där musik hölls kär. Han tyckes redan vid talets slut ha varit Geijers och Atterboms nära förtrog- ne.

Under studenttiden erhöll han sina varakti- gaste intryck av Hseff- ner och hans entusiasm- för den högtidliga kora- A. Anda till sin död älskade han att spela psalmerna i HaeffnersVkoral- bok.

Julafton , den sista han skulle fira, kom han till Atterbom och skänkte hans äldsta dotter det Hreffnerska koralverket med dt- orden: I Geijers 1 Tömoros, Brev, s.

Atterbom skrev om honom: Den 6 mars skrev han till Lindblad: Även hjärtal 3is1 Mn en solblick ber; Men den vän jag mist, Kommer icke mer.

En annan, som innerligt saknade Törneros, var Malla Silverstolpe. Han var tyst i sällskap, men alla hans närmare bekanta om- talade huru rolig, fint känslig och kvick han var'' III.

Aret trädde han henne först närmare, och mot slutet av talet, efter tyska resan, intog han till sist en hedersplats i hennes krets.

Han älskar den gedigna musiken men hatar allt 'lindansen': V;nl Törneros betydde i det Geijerska hemmet, visar oss ett brev av cl.

Det skulle vara roligt att veta', tillade hon, 'vilket dopnamn magistern anser värt att giva den nya musiken' — och med det samma gjorde hon sig färdig att passera förbi.

Det dröjde ej heller länge, förrän han blivit en av förgrundsfigurerna i det musikaliska livet. Aktad, beundrad och till sist avgudad av alla var han skapad att samla alla kring sig.

Lidelse- full i sin övertygelse, glödande i sin tro, var han just den genuine musikfanatiker, som den Geijerska musikkretsen behövde.

Allt blev liv och värma. Geijers ton klingade med ens ri- kare och fylligare, mjukare och smidigare. Om Lindblad var en oumbärlig vän för Geijer, blev han det ej mindre för Malla Silverstolpe.

Lindblad kom, och strax blev det varmt även i hennes hjärta. Hon levde sedan endast ett halvt liv utan honom.

Hon tackade innerligt för allt, vad han givit. Lindblad introducerades hos Malla av Atterbom i april, och dagboken förtäljer: Atterbom medförde den unge Lindblad, som Kernell förut sommaren 1S22 skrivit om: Han var 22 ar: Det var nu ett nytt intresse.

Han sjöng med ett uttryck, en egen ton. Med ett ord, han behagade henne utomor- dentligt! Snart var Lindblad den.

Malla berättar i sin dagbok därom: Zeipel " " Lindblad Ii, '! Dikten trycktes under titeln Majbetraktelser redan i Iduna. Geijers melodi flyter mild ocL ren med ett smekande välljud utan att fastna i detaljer.

Till sist hade man sin plan klar. Geijer och Lind- blad borde tillsammans göra en resa till Tyskland.

Resan begynte den 25 juni och gick över Dan- mark till Tyskland. Sedan gick färden längs Rhen. Geijer och Lindblad begynte längta efter musik.

Det är en egen hemlighetsfull kraft i dessa gamla melodier. Hela naturen var tyst. Jag skall skriva upp den, när jag kommer hem.

Honom upp- sökte de: I hans ord känner man skärpa och salt. Där var gruvligt mycket folk, odrägligt varmt, sade han, tilläggande: En pariserkom- positör hade haft den oförskämdheten att för upp- förandet därstädes fuska bort stycket efter eget be- hag och sedan skicka honom detta misshandlade partitur med ett brev, fullt av komplimenter.

Om vistelsen där skriver Geijer bl. Fru Seidler är ofantligt mycket bättre än fru Sevelin, men Anna, m: Snart kommo bekymren för den stackars Malla.

Geijer blev tvungen att resa hem. Adolf — huru skall han nu bärga sig utan Geijer? Huru skall jag räcka till? Amalia var dem en god hjälp, och snart studerade Lindblad flitigt för Zelter.

Jag hör honom komponera vid sitt fortepiano och har gott och roligt därav. Snart hade Zelter givit Lindblad goda relationer.

Snart fick även Malla följa med till Mendelssohns och stifta bekantskap med de vänliga, hj ärtegoda föräldrarna och deras geniala barn.

Bland annat nytt hon och Adolf där fick höra var Midsommar- nattsouvertwren. Malla liksom alla andra, vilka fmgo träda den unge Felix nära, kunde ej nog beundra honom.

Dagboken förtäljer om hennes första möte med Mendelssohn: Jag for dit med fru Alexander Mendelssohn, fann ingen se rätt hygglig ut mer än Felix. Dock är yngsta dottern Rebecka vacker.

Brandel var ock där och spelade fiol. Först uppfördes en ouverture av Felix. Lindblad var förtjust i musiken, men För ingen del i människorna vid närmare bekantskap ändrades dock detta.

Efter en viss tvekan gav han sitt samtycke. G- Geijer- Efter en tavla av J. Alla hjärtan nöjda, alla ansikten glada. Tankarna flyta lätt, och instrumentens konversation är alltid intressan!

Blott genomarbetningen 1 Törneros, Brev, b. Geijer och hans sam- tida omtala aldrig denna komposition som tryckt.

A tryckta upplagan finnes ingen tillagnan. Tvä handskrivna exemplar, det ena i Hamiltonska samlingen, det andra i ofusikhiatoriska Museet, bära titeln: Quartett för Forte Piano, Violin, Alt.

Det Hamiltonska synes ha varit Geijers eget exemplar, Musikhist. Museets det fru Sandberg tillägnade. Fru Sandberg var av sam- tiden allmänt prisad som skicklig pianist.

Geijer kunde nog älska varmt och hängivet men aldrig med lidelsens hela glöd. Hans naturell passade mera för det lugna, fredliga vardagsarbetet än för det oroliga konstnärslivet med dess skuggor och dagrar.

Lycksalig hänryckning och djup för- krosselse, dess hastiga växlingar mellan glädje och smärta, lycka och förtvivlan. Bachos' vilda yra kände han ej, endast Apollos ädla ro.

Det kom alltid att över hans kammarmusik ligga stoft av "Berlinerklassiker". Men nej — han kände, att livet fordrade be- gränsning.

Den i samma Törneros' brev omtalade "ypperliga kvintetten- var enligt originalmanuskriptet i Ham.

Quifl- ictio powr le pianoforte, 2 Viol uns. Kvintetten omfattar fyra satser: Den ansluter sig i stilen närmast pianokvartetten, ehuru det större antalet instrument gör det lättare för kompositören att röra sig.

Murray, läto höra sig. Geijer och Lindblad, och att denne senare ibland spelade med i kvartetter, var henne en moderlig glädje" III, s.

Törneros omtalar även, som vi sett, vid samma tid och kammarmusiken hos Geijers. Ava skrev hem till sin mor: Geijer en duo, comp. Inom denna konstgren skulle Geijer snart för- värva en trogen vän i tulltjänstemannen Jonas Fal- kenholm.

Trion omfattar fem delar: Lindblad blev npptagen som medlem strax efter sin hemkomst L och skrev sedan gärna och ofta för kammarmusik, av vilka verk en del nppfördes inom sällskapet.

Geijer tillägnade Lindblad en sonat för piano och violin, vilken sannolikt tillhör denna tid eller tidiga talet. Originalet finnes i Hamil- tonska samlingen.

Sonaten har tre satser: Allegro con spirito d moll — Andante pastorale D dun - Rondo mod. En pianokomposition Midnattsfantasi är daterad "Aug.

Särskilt inom instrumen- talmusiken är produktiviteten ovanlig: Dikten hade överlämnats till Malla redan den 15 maj Av de andra räknar Edquisl Upps.

Även omnämnes Biddar Toggenhorg som enkel- eller dubbelkvartett. Till slutet av talet hör även den nu avgjort mest sjungna sangen av Geijer: Om dess tillblivelse berättar oss 1 Malla Silverstolpes Memoarer Vid början av talet hade Geijer i sitt hus tagit en ung student, norrlänning, som lärare för sina barn.

Snart upptäcker han, att stu- denten hade en förträfflig tenorstämma och var myckel musikalisk. Han tog sa' den nye läraren med sig till den bekante kapell- mästare Haeffner för att av hörnan fa den under- visning som erfordrades.

Trädde man där in. Mitt emot Geijers i samma förstuga hade informatorn med sina lär- jungar sitt rum. Hal- ser han bl.

Han sprang med -in fynd till Geijer, som Läste och ljus- nade. Det var "Stilla skuggor" i sin ursprung- liga form, en trio.

Försl senare har det ordnats för fyra röster. Det var som skulle de företrädesvis hört varandra till.

A den minnesvärda stora Gustaf- Adolfsfesten den 6 uov. Därmed begynte en ny tid ej blott för Lind- blad. Malla kunde naturligtvis nu ej riktigt trivas i Upp- sala, utan tog sig ständiga ärenden till huvudstaden, och väl dit kommen, ville hon ej tillbaka.

Under sommaren L voro alla uppsalavännerna ofta samlade i Stockholm hos Lindblads. Malla sökte alla tillfallen hon kunde att fa träffa sin Adolf.

Geijer kände sig i början ej stött tillbaka av denna nya diktning, utan var tvärtom intressad av dess skaldemusikaliska Läggning.

Geijer var under riksdagen ofta trott och kunde ej rätt fa intresse för alla de politiska pro- jekten. Malla skrev i sin dagbok for di-n 7 sept.

Almquist upptog fortfarande Lindblads hela in- tresse. Malla kunde likväl ej riktigt följa med. Detta stötte dem och icke minst Geijer, som allt mer fann misshag i Almquist.

Det enda, som ännu väckte hans odelade intresse var hans musik, vilken Geijer tyckte om. Malla berättar i sin dagbok: Adolf uppläste en filosofisk avhandling av Almquist för Geijer, Atterbom och Palmblad; dis- kussion och dispyt i anledning därav.

Intressant att höra, men Adolf blev uppbragt. Strax därefter hade Malla en stor nyhet att be- rätta: Geijer har i Heimdal recenserat denna symfoni.

Med nöje läste Malla denna recension, som berömde Lindblad. Geijer kom till henne, talade tröstande om Lindblad och sade, att jag bidragit till hans väl.

Lindblad kände sig liksom Geijer alltid dragen till instrumentalmusiken och efter att först ha för- sökt sig inom kammarmusiken, övergick han till symfoniformen och skrev sin första symfoni i C dur.

Vi kunna ej kalla detta annor- lunda än i hög grad lyckat. Mindre behagade oss det följande adagio. Man skulle vilja kalla den ett rop av känsla och hän- förelse.

Instrumenteringen är i liela symfonien beundransvärt lyckad; den lik- nar ej ett första försök, utan ett, vari komponisten liksom genom ingivelse träffat det rätta.

Kronprinsen har givit Lindblad detta uppdrag" IV, s. Premiären till operan ägde rum den 11 maj , men mottagandet blev ej det önskade. Musik — Geijer och Lindblad högst roliga" IV, s.

Geijer recenserade operan i Sv. I samma Sverige är detta ett skäl att välkomna artisten med förnäm liknöjdhet. Se vad jag kan säga!

De veta ej, att en granskare lättast och mest försyndar sig genom vad han icke säger, — mindre genom ut- pekandet av felen än genom icke-erkännandet av förträffligheten, där den möjligen finnes jämte felen.

Denna brist i granskning är den största, emedan, i de fall där omdömet ej är ett förhastande som kan bättra sig , det har sin rot i positiv dumhet.

Dess fel, om man. Vi äro ej bland dem, som räkna detta till dess förtjänster. Däremot vinner den av att höras oftare. Bland annat sade han: Hon fruktade alltmera en ovänskap mellan Geijer och Lindblad.

Det var mig kart! Till julen kom Lindblad till Upp- sala och Malla skriver: Atterbom, Hazelius, Törneros och Lindblad. Atterbom led av obestämda aningar om, att Geijer ville nedgöra hans diktning.

Lindblad, opolitisk och öppenhjärtig, stack fram med sin Almquist igen och fick Geijer het. En utförlig beskrivning om förloppet lämnar oss H.

Lilljebjörn i sina Minnen: Jag satt, som alltid överenskommet var dä vi sammanträffade, mellan Atterbom och Törneros.

Slutligen vände han sig till mig och sade: När vi sedermera om aftonen kommo hem till Geijers. Innan vi gingo till sängs, kom han.

Nedanför brusar hemskt hans grav. Lindblad svarade med en annan sang i ord och toner: SA nämnde du ditt "ödes hud".

SS tydde himlen detta hud. I ten lotsen var din tro i djupet av ditt sinne. Snart fick Gfeijer följa sin 1 Lindblads orig. Atterbom kom ej mura.

Ord och musik av Geijer J. Grevinnan cTOrozco-Gyllenhaal- De följande: Andra häftet utgavs L Ord och musik av E. Geijer älskade särskilt variationsformen och använde den ofta i sina instrumentala verk.

Reseda "Blomster i de svala hinder- har en helt annan melodi än den förul för Malla Silverstolpe skrivna. Ur dansen "Ha glada ungdomsskara".

Den sedan meddelade sangen är: Avsked med Echo "Farväl, glöm ej dm vän- 1 och Aftonkänsla "Fly ej du hjär- tats minne- 1 äro ävenledes för fyrstämmig blandad kör utan piano.

Alla dessa tre sistnämnda tillkomma ä Krusemberg Hans svägerska, kamrer Karl Geijers hustru, med sina tre flickor voro där även.

I grevens betjäntkammare residerade Geijer. Thekla Knös meddelar oss ur Anna Lisa Geijers memoarer om den musikaliska sidan av sommaren: Sjön stod lugn som en spegel.

Hon nalkas den stund". L utkom tredje bältet: Ord och musik av Geijer Hedbom, Sthlm. De dallra därför ej av hjärtats djupare aningar utan andas idel idyllisk ro.

Geijer köpte sitt nya hus i jan. Det är som en aning om, att friden kunde grumlas, ljuset fördunklas, smärta och sorg intränga.

Oro, bekymmer, strid och tve- dräkt, molnen begynt e skocka sig — men med ens fick tonen en annan klang. Tonen vill komma ur ett lidande bröst och skänka ro.

Konstens väg är lidandets väg. Törneros bortrycktes av döden. Av de gamla vännerna drog sig Atterbom tillbaka, sedan Geijer skarpt kritiserat lians dikter.

Misstro och förstämning mötte honom var han drog fram. Geijer svarade men kände sig för- stämd.

Han hade själv tärt känna lidandet och ville nu. Allt det han själv erfarit av konsten som tröst arinnan, vill. Konsten i folkundervisningen blev ett av hans älsklingstema.

Man kan böra hans ängsliga rop om frid och vila, och musiken talar om ro och försoning. Visserligen gnabba- des man fortfarande om Almquist, men vad gjorde det.

Snart voro alla moln borta, och kärleksfamnen lika öppen -"in förr. Till tröst för Geijer kommo nya vänner, vilka tätt slöto upp omkring honom, alla unga, alla in- tresserade för musik och san Mittpunkten i kretsen av unga kvinnor omkring honom blev hans egen dotter Agnes.

Geijers hem blev samlingspunkten för hela det unga konst- intresserade Uppsala, och bland alla do unga var hon cen- tralpunkten.

Med hennes avgjorda mit Nästan alla de unga männen och kvinnorna utövade tonkonsten. Av de kvinnliga gästerna i Geijerska hemmet intog särskilt Ava Wrangel, Mallas systerdotter, en bemärkt plats.

Ava bodde hos sin moster, Malla Silverstolpe, och förstod där att med sin musik ge hemmet värma och trevnad. Hon spelade ovanligt väl piano men sjöng även.

Med den senare spelade hon gärna fyrhändigt. Redan bortrycktes hon av döden. En tredje kvinnlig personlighet hörde mindre till de rent musikaliska än till de litterära: Hon bodde, efter faderns död , tillsammans med sin moder enkelt och tillbakadraget.

Av studenterna var det närmast Wennerberg, som erhöll hela deras tillgivenhet och kärlek. Sedan han Lämnat Uppsala, blev det i stället Josephson, som blev deras sällskap och tröst.

Efter en kolteckning av Troili Hon och Agnes blevo som syskon. Hon spelade väl och Geijer gav henne t. I Lindblads hem hade hon ungefär samma roll som Agnes i Geijers.

Hon ingick äktenskap med sin släkting ar- tillerilöjtnanten Bror ieijer. Hon kallas av Agnes "den milda, goda ljuv- liga lilla Stina", som hon "höll mest av bland alla kusinerna".

Flickans namn var — Jenny Lind. Efter litografi- Geijer som musiker. Del är visserligen i första rummet en stor.

Geijer skrev i ett brev vid samma tid: De andra flickorna följde exemplet, och parken vimlade av ljusklädda ungdomliga gestalter, följda av svarta gökar och hökar.

Geijer träffade henne där i december och skrev till sin hustru: Jag kallar henne du och hon mig farbror.

Hon är en enkel och vinnande varelse. Jag fruktar dock, att hon är en komet, vars bana därigenom kommer att störa deras husliga fred, att den nödvändigt har en stor svans.

Det är ej utan. Meyerbeers operor, i vilka Jenny Lind sedan skulle fira sina triumfer, voro ej i Geijers smak. Efter att i dec.

Den mot sitt ursprung tar sin fart, Ack! Men vet, den är av himmelsk art! Det var ej blott i Geijers hem och hos Malla Silverstolpe det musicerades i Uppsala vid denna tid.

Även hos landshövdingen R. Geijer och Törneros hörde till de första han vann för sina musikaftnar. Törneros, som alltid trivdes väl, där musik bjöds, var idel beundran över det gästvänliga och glada landshövdinghemmet och tyckes ofta ha varit gäst där.

En annan defekt autograf finnes i Hamiltonsaml. Landshövding Krasmer kom trippande gladlynt emot oss och bad oss genast lägga bort hattarna: En stor samling folk.

Men jag 1 Denna opera gavs ä kungl. Emellertid blev min befattning högst belönande: Man talade sedan alltid om de tre musiksamlingspunkterna i staden: Av dessa tre var Geijers den intimaste kretsen, där tonkonsten dyrkades in- nerligast, och där man var mest känslig för all konstens profanering.

Malla Silverstolpes hem hade mera högtidlig prägel, och särskilt kom aristokratien 1 iland studenterna dit.

Ulla von Heland berättar om en sädan "stor mottagning" vintern — Landshövdingen själv anför nöjena, uppmuntrar till dansen och är den gladaste av de glada.

Även jag fick erfara detta. Vi dansade efter piano i en stor fyrkantig sal. De kavaljerer, som icke brakade dansa, voro verkligen illa ute. Vi dansade galoppad, polonäs, kotiljong, t va valser och en fransäs.

Ava Wrangel sjöng litet, och det klingade härligt i det höga präktiga rummet. Därefter efter supeen dansade vi ännu en vals, och sedan skedde upp- brott!

En annan gäng, dä det "stod kolsvart med stu- denter vid dörren", gick det i början litet trögt med konversationen. Mat bjöds omkring och man valsade mellan var rätt.

Musik förekom alltid i en eller annan form, ibland utfördes kvartetter av Mo- zart och Beet- hoven, ibland lät en resande artist höra sig, 1 nvn framför allt stu- dent sä ng, vilken tog sig - präktigt ut i slottets höga salar.

Bland de unga musikintresserade studenterna var. Ulla ger honom en entusiastisk skildring i sin dagbok Ransäter s. Heland berättar i sin dagbok om honom: Xär hans musik upp- föres, ropas ideligen 'charmant!

De skämma bort karlen med detta ständiga smicker och — det ser nästan ut, som om det redan vore gjort" Ransäter s. Även hos Malla vann han efterhand gott fotfäste, dock som alltid hos Malla, först med en viss reservation.

I sin dagbok för den 18 dec. Josephson, musikälskare, lockad av Avas vackra röst. Han synes mig obehaglig med sitt israelitiska ut- seende och sin stationära blick" IV, s.

En stund dansades polska, och jag tog mig en dans med Geijer och en med Adolf, mina käraste, bästa vänner.

Sedan sjöngo Jenny och Ava vackert. Han hade som informator för Reinhold von Essen, som var släkt mod Malla, lätt att bli introducerad i Silver- stolpeska kretsen.

Dock har dagboken även om honom en liten reservation att göra vid första mötet: Sedan omtalas han med, stigande vänlighet och beundran samt före- kommer mycket ofta nämnd i dagboken.

Till en början som den unge. Geijers och Atterboms värderade unge vän" I, s. Det tyckes som Mallas Silverstolpes hem har varit det första av de tre, i vilka Wennerberg introduce- rades.

Där Lärde han redan hösten känna u Theklorna u , och Malla antecknar första aftonen: Efter teckning av Emilie Nonnen- tacksamhet, en beskyddande omsorg och broderlig ömhet S.

Snart kom Wennerberg in även i Geijers tern, där han i början väckte sensation genom sina freno- logiska intressen.

Ulla von Heland träffade honom där vintern — 43 och anförtror dagboken föl- jande: A va och Thekla samt Wennerberg. I dessa deltog förutom "de vanliga" ur Greijerkretsen även Ulla von Helands fästman Fredrik Dahlgren.

Dahlgren deltog ofta i de slutna kretsarnas mu- sikliv, men mest före talet. Men ej heller där visste han riktigt, vad han ville. I ett brev till systern skriver Geijer: II IB 2 brev.

Jag respekterar hans betänkligheter vid ett viktigt kall, men tror. Musiken glömde han dock aldrig. Även komponerade han för piano. Av ungdomen var han alltid dyrkad.

Josephson och Wennerberg blevo hans för- trogna framför alla andra. Musiken var honom alltjämt kär. Lotten Dahlgren berättar om Troiliaftnarna": Lotta Geijer, Qno Troili och "kvartettgubbarha": Engen fick vara passiv, alla skulle vara med.

Centralpersonligheten, omkring vilken allt delta rörde sig. Geijers hem blev som vanligt samlingspunkten, och prinsarna kommo och gingo otvunget ut och in.

Särskilt vann prins Gustaf allas hjärtan genom sitt stora musikintresse. Vid samma tid Hyttade även en del andra av de unga musikvännerna.

Josephson reste utrikes för att utbilda sig till musiker, Wennerberg vistades ofta utanför universitetsstaden. Jenny Lind var borta och firade triumfer i Tyskland och kunde ej mer komma till Uppsala.

Denna Geijers tredje och sista resa blev liksom de andra ii ven i musikaliskt hänseende synnerligen givande. Mendelssohn kände genom sin vän Lind- blad förut Gei- jer till namnet, och Jenny Lind hade även ofta omtalat sina svenska vänner i Uppsala.

Sedan blevo Geijers föreställda för Mendelssohn, som lika hjärtligt mottog den berömda Uppsalaprofessorn. Agnes blev även, tack vare Jenny Lind, uppmärk- sammad av kompositören och fick sjunga för honom.

Till sin fastman skrev hon härom bl. Mendelssohn är av medelhöjd, smärt, spänstig, myckel mörk och livlig som en eld: A konserterna vid den stora musikfesten fick Geijer hl.

Alexander- festen av Hände] och myckel annat. Allt förbleknade dock inför Jenny Linds och Mendelssohns stora och mäktiga personligheter.

Anna Lisa skriver om studiet: Denna musik har ju alltid hört till dem han synnerligen älskat. Mig var hans tilltal alltid bland de kärleksfullaste jag hört.

Josephson fick sedan följa med till Mendelssohus. Josephson hade Jenny Lind i främsta rummet att tacka för, att han nu befann sig pä studieresa.

Josephson hörde med glädje och beundran Mendelssohn och alla de andra Leipzigberömdheterna spela. Hela Upp- sala var i sorg.

Ar jag er ynnest ännu värd? Autoplay When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next. Find out why Close. Did pretty well and was able to see the special 3D reels appear in the game.

Sign in to add this to Watch Later. Rating is available when the video has been rented. Particularly those that sacrificed hours playing titles such as Summer Solstice.

Luckily, Herds of Wins packs a fair punch when it comes to features. Sign in to report inappropriate content. Neily 2, views New. When at least 2 reels of action-stacked symbols land, the reels are moved to the left, and randomly change to another symbol, including Bonus.

Herds of Wins Slots. The software for this game, however, is a more recent vintage, and it probably assumed a faster processor. The next video is starting stop.

We will also give you useful info on mobile-friendly gaming! Once you launch Sizzling Peppers casino demo slot, you will discover that the game has two independent set of reels, which increases the chances to hit the winning combination.

Übrigens, der einzige auf der Welt. Annoying pop-ups in demo. Besucher werden täglich von This fiery replica of. In unserem Online Casino Infoportal.

Videoslots belohnt loyale Spieler mit gratis Guthaben, Geschenken und Reisen! Kategorien online casino bonus casino online StarGames casino spiele kostenlos.

You will be entered into the Free Spins when you get 3 Free Spins symbols on reels 1, 2, and 3.

Njut av Miss Midas gyllene beröring hos Casumo -

In welchen Casinos online findet man den Slot? Das StarGames Casino mit Gametwist zu vergleichen ist etwa so wie wenn ihr Äpfel mit Birnen vergleicht, es handelt sich bei beiden im Glücksspielanbieter im Internet, aber der eine bietet Novoline Spiele mit Geldgewinnen an, der andere kostet nur Geld und bietet keine Möglichkeit welches zu gewinnen. Play Quick Hit Pro slot free with no download. Ein Umtausch des verbleibenden Bonusgeld-Betrags in Stars ist nicht möglich. Deshalb ist die Frage warum ihr Bear Tracks im online Casino spielen solltet durchaus gerechtfertigt. Daher solltest du spätestens wenn du diesen Novoline Slot startest damit anfreunden, dass die Bären deine. Tapaa kasinovoittajia - Casumo-blogi es immer noch nicht? Je mehr gleiche Bilderdesto höher der Gewinn. All the action from the casino floor: Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können. Play Mobile Slots for Real Money how to play classic slots on big fish casino. Medium more on Betfair. Der neue und verbesserte Live Baccarat Raum wurde komplett erneuert und renoviert und bietet ein erstklassiges Https: Your enjoyment will be higher as you play.

Njut Av Miss Midas Gyllene Beröring Hos Casumo Video

Bei einigen Bonussen musst Du dein eigenes Geld einsetzen um den entsprechenden Bonus zu erhalten, zum Beispiel. Start your own online casino gaming business with advanced 3D casino software and poker software. Play Quick Hit Pro slot free with no download. Es vegaswinner den stärksten Eindruck. Anmelden Du hast bereits ein Benutzerkonto? Diese Regel dient nicht nur dem Zweck, dass die Spielbank nicht infolge eines einzelnen sehr hohen Gewinns eines Spielers Insolvenz anmelden müsste, sondern auch und vor allem dazu, das Martingalespiel zu begrenzen. Seit damals wurde die Software allerdings immer weiterentwickelt Beste Spielothek in Leckingsen finden bietet mittlerweile mehrere verschiedene Tischspiele in einer authentischen Casinoumgebung an, darunter auch Baccarat. Diese Woche haben wir 10 spannende Beste Spielothek in Gemenwirthe finden von Microgaming für Sie auf unserer Webseite zum kostenlosen ausprobieren hinzugefügt. Baccarat is one of the most popular casino table games, and offers great odds on real askgamblers stargames bets at any leading online casino. Diese Regel dient nicht Beste Spielothek in Hülchrath finden dem Zweck, dass die Spielbank nicht infolge eines einzelnen sehr hohen Gewinns eines Spielers Insolvenz anmelden müsste, sondern auch und vor allem dazu, das Martingalespiel zu begrenzen. Ein weiterer Tipp, den man befolgen sollte ist dieser hier: The question is removed.

Kring grunden Lundens skuggor redan vaka. Tak och tom dock berrligt glimma Än af solens afskedsstrimma. Fäljande anse vi för en af poemets ljuspunkter: Är det val finglarOster?

Ej mörkrets förskräckelser alla? Men porten flr ödmjuka sinnet. Och lefvande tro heter muren. Hvart fly fOr ditt ansigte. Ty före jag upp ati himlen — Och baddade jag mig i djupet — Ja, toge jag morgonens vingar Och blefve i yttersta bafvet, Der skulle din hand mig dock finna.

Som i det högre väcks af nitets offer. Härute af ven stormens röster tego. Tills na den genombryts och öfversvallas Af tornens klockor och af säng, som vflldig, Mängbundrastammig börs frän Peters-kyrkans N9st ofvan trfidens kronor Öppna fönster; Det djupa: Den frid, der sjelfra bönen sISckes ut.

Der inga vilkor mer för bimlen ställas, Der sjelfva boppet dör, ty allt besittes, Der fruktan, sorgen sina fSrger mista.

Vi ha i denna uppsats lemnat en öfversigt af poesiens sednaste öden, hvilken slutar med en temligen tröstlös ut- sigt.

Jag känner inga andra än de gamla, nämligen de evigt unga, och kan ej bättre uttrycka dem än genom de slutord, med bvilka den akademiska ungdomen nyligen hemförlofvades.

Ted vid inmgning af nya JcathedroLskolehuset i Upsala den 21 Okt Ä Kronprinsens höga öfvervaro af J. Jag var närvarande vid detta tillfälle, jag hörde detta tal.

Talaren bar ratt, det var en högtidlig dag. Min in- nersta tro har alltid varit gemensamheten af mälet. Om v9garne bar jag förr varit mycket benSgen att disputera.

Jag har blifvit det allt mindre, och tackar himlen derför. En redlig arbetare dr Guds Sdlaste verk. Lefve arbetaren I — - Och en arbetare Sr flfven jag.

Det Sr det enda, hvaraf jag vill berömma mig. Jag bar gjort uppoiTringar nog, att endast be- böfva afse den inre. I sjelfva verket bar jag aldrig tillhört nägot parti, ej ens mitt eget, om ett sädant funnits.

Men sfltter nägon synnerligt v9rde pä att förebrä mig ett affall; välan! De ha naturligtvis varit inskränkta inom kretsen af hans studier frän hvilka natur-vetenskaperna, ty värr, äro uteslutna och i syn- nerhet sträckt sig till historia, filosofi och vitterhet, i och för sig sjelfva och i sin användning.

Men utgifvaren är rädd för utförliga prospekter. Hvad i följd deraf detta blad icke är, eller vill blifva, har han genast lätt att säga.

Anledningen till festen var af ett sä allmänt menskligt intresse. Hvarfor ej derutur ösa de f5r dessa unga sinnen närmast lämpliga betraktelser?

Vore dessa ock vanliga och ingalunda utsökta: Det j ligger i det simplaste, vanligaste, hvardagligaste , Gudilof, en rikedom af gömd, ofta glömd herrlighet, som — vare Gud S nyo och i evighet lofvad!

Dervid gjorde mig mitt minne en otjenst. Det tilltror sig mindre att gifva 9n att emottaga ljuset. Der syntes äfven, men hördes min- dre, nuvarande ärkebiskop Wallin, utmärkt genom en nästan aldrig afbruten tystnad.

Det är sant, nära ett tiotal af är hade sedermera förflutit. Men tilläfventyrs spelar han för mycket utan dämm- hamrar, eller kläppen i tempelklockan svänger stundom för häftigt fram och tillbaka förbi medelpunkten, eller, med an- dra ord, de rhetoriska figurer som kallas hyperbol och am- pltfikation förekomma nästan för ofta.

För mig har det skolsystem blifvit det bästa, som utsträcker upp- fostrans fördelar till det största antalet af medborgare, liksom jag anser den regering och det regeringssätt för de bästa, som befordra det största antalets lycka.

Det förra är ett stort medel till det sednare: Genom det indi- viduellas utbildning kommer det hela, det allmänna först rik- tigt fram — genom skenbar söndring först den rStta för- eningen.

Med eller mot menniskornas vilja gör den sig gällande, — och likväl är det viljan som derigenom kommer allt mera fram, nämligen det i grunden förenande af alla viljor.

Jag skulle här kunna komma i god fart att predika la- gen. Lagen gör sig i godo eller ondo gällande, och har predikanter nog. Evangelium är hvad som ock göres tiden behof.

Jag tror ej man tyder den rätt. Gif dem den läskande drycken! De skola vara tacksamma äfven för en droppe deraf. Det finnes stora anor i menskligheten.

Dermed togo bägge sitt adelsbref af menskligheten; men uppoffring för likar var adeln i bägge brefven. Den skedde med en omstörtning som svängde det samhälle, hvari den ut- bröt, emellan anarkiens och despotismens ytterligheter.

Den begynner sätta sig allt mer i sitt välde. Den bar tagit vapnen, lagame, industrien i sin hand. Den har intelligensens kraft för sig. Hvem kan undandraga sig dess inflytelse?

Jag har länge önskat den, i stftUet för ett bredt och svagt skenlefverne, ett koncentreradt , ett verkligt lif. Död fruktar jag ej for detta lif.

Jag har ode smakat deraf. Deras verk har blifvit fortsatt af stora mästare. Det är den klassiska lärdo- mens adelsbref.

Deraf kättare i de lärdas läger. Skall jag nämna en af de största? Jag citerar efter en lidskrift. Den nya stammen, som med ungdomligt mod pä LaViniska stranden tillkämpat sig borgare- rätt och penater, skall vörda Capitolium och Forum och Tusculam och Tibur.

För- loras dessa, hvad är väl qvar? Gagn, praktisk användbarhet, materiell for- kofran. Men bon viker ej ur sin led, om ock ffi äro de som finna benne.

Och finner henne en gäng ingen, sä gär det som med evan- gelii ijusastaka, der första kärleken öfvergifves: Detta är lika väl sagdt som sant tänkt.

Mot det materiella svarar det spirituella, mot det reala det ideala; och det sednare är ju det högre, ädlare, mäktigare?

Och är detta sjeifva det idealas skuld? Hvilken verld af intelligens Sr ej här i rörelse? Ha ej alla de praktiska vetenskaperna här sitt egentliga fält?

Här for- dras och behöfves i alla vägar det ord som tillika är lif och handling. Eller i vidsträcktare mening: HItoed slutas det första bildnings-stadium, hvarvid de flesta naturligtvis skola stadna.

Det vet man ej. Vägen, samman- vandrad hitintills, delar sig här i tvänne. Valet emellan dem, det vigtiga, betydelsefulla, hela framtiden omfattande, skall göras; och det kommer nu i rätta tiden.

Och här vidtager elementar-bildningens 3: Med döpelsens sakrament vilje vi ej befatta oss, ej heller med den vink som ligger i de sista uttrycken.

Sandade Dikter af P. Vi äro, af ven i poetiskt afseende, ingeo rik nation. Liksom de gamles geografiska synkrets ytterst begränsades af de Ripheiska bergen, der gripar vaktade skatter, sä slutas ock yflr poetiska med den nordiska mythens fjäll och urväsenden, som äro afskräckande nog.

Vägar man sig intill dem, for att här mähända ock hem ta skatterna; hvar finnes väl deo tro som försätter berg? Under hvalf af blänande is och verldsgamla klyftor slumra här i tusenärig hvila jättelika för- stenade gestalter.

Man ser att de ha lefvat; men med ett lif, liknande — inom menniskoverlden — det som nu i planeten sjelf är utdödt eller sofver, det lif som bygde fjällen och i bergen formade jordens ben och knotor.

Ef ler denna formation ha vattnena äter stigit och betäckt jorden, det vill säga — för att förblifva i liknelsen — den stora folkvandringens böljor gingo deröfver; tills Guds ande ä nyo sväfvade öfver vattnen , och christendomen af barbarer gjorde menniskor.

Ur templet höjer sig lofsängen, ur skogen klingar vall visan, i borgen som i hyddan ljuda sagan, riddarvisan, kärleks- qvädet, — alla spelande mot en dunkel, jättelik grund af hedniska och heroiska minnen, men alla liknande de blom- mor, hvarmed solen betäcker fjällsidorna , för att morgon och afton i vällukt predika ljusets dyrkan.

Yi ha vägat kasta seklers arbeten in i en bild. Myc- ket fär rum i en enda mennisko-tanke. Hvar och en lefver sin medeltid.

Hvad som skett, märktes vid faran af yttre förtryck. Svenska poesien var med Stjernhjelms Herkules ännu ingen Herkules i vaggan; och man hör sedermera föga till dess bedrifter.

Sfidant var tidsfördrif under enväldet, som i sin början var ett lärdt, och mot sitt slut nära blef ett olärdt barbari. Enväldet störtade, med sig sjelft, Sveriges politiska stor- het.

Efter den förödelse det spridt omkring sig, växte ännu gräset. Dalin har derom stora, obestridliga förtjenster. Tbssins och Höpkens vältalighet, i slag olika, ha derigenom ett gemensamt tycke, liksom äfven Ciisuns och Gyllenborgs poemer.

För vitterhet och konst var detta mer gynnande än för den strängare vetenskapen. Mycket bidrog att ge de förra en glans som ej i allt var deras egen.

Konungen sjelf var snille, talare, författare. Hvem kan forifioka honoin att ha velat lemna ett minne deraf?

Att genom en egen stiftelse ha gifvit offentlig heigd ät en förening, som till sin kraft och verkan redan eidsterade?

Att derigenom ha för- klarat vitterbeiens skydd för en Svenska spirans arfvedel, och gjort detta testamente i namn af Sveriges ära?

Om vitterheten gick till hofs, sä var den ock der hemma; och anstalter gjordes att för alltid härbergera den i närheten.

Dess glans berodde af alltför sällsynta om- ständigheter, att ej vara flygtig. En personlighet är för- gänglig — och huru förgicks han?

För tidens askor förstummades alltmera sängen. Enskilda sängfäglar sjöngo ännu melodiskt i skog eller bur. Snart uppstämdes sängen af ett nytt slägte och gick pä andra toner.

Han forebrär med föga skäl Gustaf Illrs tidehvarf den Fransyska smaken ; äfven om det hyllat den , som det ostri- digt gjorde. Hvar och en tid har sina mönster, och de Fransyska hade blifvit gällande i hela Europa.

Han hade redan ställt sin kosa fit ett an- nat, högre mfil — I allmänhet begynte den sä kallade kon- veniensens bojor att lossas.

Poesien hyllades ej mer blott sfisom ett ädelt, adeligt, konungsligt hof- och kammar-nöje. I England var den outrotad allt sedan Shakspeare.

I kritiskt af- seende har denna skola lemnat rika, evärdliga frukter. I produktift afseende har denna skola frambragt allt hvad fantasi och känsla och ironi mot verkligheten och en hela den poetiska verlden om- fattande reflexion och ett idealiskt sträfvande kunna fram- bringa.

Kejsar Ludvig den fromme kallade i allmflnhet de p8 folksprSket föredragna dikter: Det är den ny-romantiska poesiens förnämste represen- tant i Sverige, som i de här anmälda tvänne band begynt utgifva sina Samlade Dikter.

Recensenten minnes ännu med hvilken liflig glädje han helsade den unge skaldens första dikter i Phosphoros, och all den samtalsstrid han för och om dem förde: BNaturens morgontimma, Och du, o första siflgte, Som trampade den jord, der gudar lekte!

Att ej jorden stillar dess begSr. Det är hans poetiska beröm; det skall bli hans e värdliga minne. Det finnes intet rent sinne som dessa toner lemoa orördt.

Detta sednare är honom ej allt, eller det förnämsta. Det är ingalunda en art alt förkasta; men den syoes vara den aya romantikens enda.

Han ir derigenom ock värnlös mot löjet. Hvilken annan skald Axjlh t. I följd af denna innebygnad i egna föreställningar vet A.

Striden tillhör Svenska vitterhetens hi- storia, kunde och borde ej af författaren förnekas; och skal- den har ej varit alltför frikostig i mängden af de här an- förda dokumenterna , som bära ögonblickets förg, — om man ock skulle önskat dem ha varit af större betydenhet.

S97 med allongeperuk , ducriner, m. Bäggedera är än i dag han. Lund , V D. IX R Land , Svenska historien har haft lysande, högst lysande tidehvarf.

Det sista är det minne som tillika är samvete. I historien är det sanningens egen klang. Man behöfver lyssna efter den i Sveriges häfder.

Scenska krönika undertryckt genom Gustaf I: Det der omtalta stället i Baazii bok, som regeringen befalte Sndras, blef verkligen borttaget, fast det finnes qvar i nfigra exemplar.

Messenii Scondia Illustrata, seu cbronologia de rebas Scondiae a mundi cataclysmo usque annam Christi gestis. Jag har nämnt honom stor; och jag tänker han fortjenar namnet.

Det är en med Olaus Petri beslägtad ande, men mildare. Tadlet derför träf- far mindre förmyndare-perioden i Carl XI: I delen, Stockh, Andra enskildt hedrande undantag finnas visserligen.

Jakob Wildbs nägot tunga lirdoo rörer sig förnämligast i denna riktning. Denna söndring sti- ger under Gustaf III: Hallbnbkrg, den siste rikshistoriografen sysslan är nu mera indragen , upphörde med sin förträffliga Nya allmänna Ät- första ordnare han 9fven ar.

Det var uppränningen till den i sin början lif- ligl verksamma förening, som sedan blef kongl. Vid firs riksdag. Det skulle ske under kansli-collegii tillsyn.

De deraf — utkomna fem de- larne äro ett ypperligt arbete, sanningsfullt, grundligt, vär- digt. Ett allmänt omdöme af mig öfver medarbetare pä detta Tält skall man här ej fordra.

Af fosterlands- kunskapens och dess kärleks spridande till folket har ingen större förtjenster än Frtxell genom sina Berättelser; och ehuru det ej är hans enda förtjenst, är man dock för denna skyldig honom en egen tacksamhet.

I denna omnämnes [i del. Konungens bref till Erik och dennes svar i prinsessan Cecilias sak äro upp- lysande. Skiftesbrefvet var med konungens eget sekret försegladt och stadfästadt.

Dermed kan jemföras hvad i ett fastebref af här före- kommer IV: Man ser nämndens gamla bestämmelse att yttra sig öfver faclum; h varefter domaren tillämpade lagen.

Det intygades att redan säljarens son hade, enligt Gustaf I: Adeln hade enligt Johans privilegier fri handel med afkastningen af sina gods och förläningar.

Den begagnade detta privilegium att ockra med rikets förnämsta utländska nödvändighets- vara, salt. Man ser att härads- rätter det vill säga inkomsterna af dem sedermera gingo i köp och byte, och alt de äfven forläntes ät fruntimmer.

Den väl försökte krigaren förstod sin fördel. Det var en ädel, tro- hjertad, hjeltemodig natur, i kriget likväl mer skapad för ogonbliökets än beräkningens storhet, och genom tidiga mili- tariska vanor, äfven med de bästa afsigter.

Af hans vältalighet anföres här VI: Emellertid var det slätt bestäldt med rättvisan och, för att dömma derefter, äfven med den öfriga förvaltningen.

Enskilda, i anmärkningarne ej rättade misstag förekomma '. Ett strängare urval i meddelanden tonk blifva nödigt i den män han nalkas nyare tider.

Det sednare skedde först Man et ej hvad sann storhet har att göra med medelmättans lof, kr Svensk ära med den kappa Svensk litenhet alltför ofta Fver den utbreder.

Skulle jag med denna lika obestridliga m här fullkomligt tillämpliga sanning äfven stöta hvilket tdanefter lärer komma att hända mig ät mer än ett häll , I vill jag deremot ej undandraga mig min egen, nog dryga el af ett rättvist tadel Jag har felat i mängahanda mätto, i med en illa använd vältalighet, som med en lösligen pä istoriska ämnen lämpad filosofi; och vill — dä jag ännu dlre uppbär beskyllningen för okunnighet än för falskhet — Brna, androm till varnagel, erkänna att jag först mot femtio- liet af mina är begynt vända mig ifrän det litterära skön- di skenväsendet till allvaret af grundligare insigter i min etenskap.

Frän vär sä kallade historiska skola har jag ge- om historiska studier affallit. Jag är intet skapande snille; ehuru jag hoppas kunna erkänna och vörda det, ehvar det finnes.

Hvilka bundsförvandter man nu mera vill gifva mig, gör ej mitt bekymmer. Läsning för folket; af Sällskapet för nyttiga kunska- pers spridande.

Gud bättre, blifvit försummadt, och der- före är den mening uppkommen, att straxt en hafver kun- nat läsa och sjunga en messa, sä hafver han varit god uog till att blifva kyrkoprest.

Genom Laurentius Pstri, som dervid haft sin bror ocb kanslern Laurentius Andrea till biträde , fick Sverige — 15i1 hela bibeln pä modersmälet.

Troil , 4 del. Svenska folk-undervisningens historia efter reformationen torde kunna delas i tre perioder: Vi skola försöka att i korthet karakterisera hvardera.

Ännu i början af Johan Ilirs regering visste en stor del af folket ej annat än att de voro katholiker — blott med Svensk messa.

Ka- tbolska kyrkobalken af lagen blef först af Carl IX förklarad ior ogiltig. Olaus Petri, det är sant, hade en gnista af Luthers eld, och hans bror Laurentius en blick af Melanchtons mildhet.

För öfrigt har Sveriges re- formation mest blifvit gjord af en man, och mest befästad af en annan. Upprättelsen af läroverken, börjad af Carl IX, är den odödliga välgerningen af Gustaf Adolfs tidehvarf, hvilket i litterärt som i poli- tiskt afseende förknippade Sverige med den odlade verlden.

H2 gällande kyrko-ordning, tills Carl XI gjorde slag i saken. Hans skoUordning, bans kyrkostadgar blefvo mön- ster. Hans täta visitationer införde öfverallt ordning.

Genom honom fingo först alla stiftets städer skolor. Det skyddsvärn för Svenska allmogens religiösa bildning som inne- bfilles i 15 kap.

Käre , bvad skall han läsa öfver — säger biskopen — dä han näppeligen minnes en bokstaf af hvad honom i hastighet föreläses?

Vi hafva karakteriserat detta tidehvarf genom den bi- skopliga aristokratiens inflytelse bredvid den verldsliga. Det kuDde ej aflöpa utan stridigheter mellan bägge.

Adelns alltför känbara öfvermakt hade pä denna tid äfven gripit in i kyrkan. Adeln, i hvars band nu större delen af rikeU jord kom, fritog sig och sina underhafvande äfven allt mera frän utgörandet af tionden.

De väckte, ehuru ofta i orden mer till- fredsställande än i verkligheten, likväl adelns stora missnöje. Theologiska stridigheter kommo dertill.

Det sednare är grunden till de, äfven i äldre biskopliga stadgar anbefalda husförhören, hvilka dock först bestämdare föreskrefvos i kongl.

Calendarium duplex christianorum et JudCBorum cum prognoatico aatrologico: Tryckt thersammastädes aff And.

Det är en bok i qvart med dedikation till drottning Gun- nilla Bjeike. Sekreta utekotteto protokoll den 15 Dec.

För öfrigt utgjorde vetenskaper och konster, som tjena till allmän nytta, ett af tidens vackra syften; och vetenskaps-akademien egnade sig vid sin stiftelse derät.

Företaget, i sann christlig anda, föreoar uppbyggelse och nytta Inledningen och flera religiösa upp- satser, med signaturen F. F, röja en lika högt aktad som till allt godt verk städse oförtruten hand.

I en aednare upplaga firo de fyra stämmorna införd ; och om denna methods tjenlighet , Sfven for äldre per- soner, har rec.

Dessa öfningar, slutande med en bön, äro lika vackra som uppbyggliga. Man hör psalmer fyrstämmigt rent sjungna af okonstlade, kraftfulla, andäktiga röster.

Vi kunna tUI de allmännaste psalmer sdrskildt tryckta Stockh. Sfi mycket tilltro vi oss, med stöd af erfarenheteD, att säga: Men redan kännedomen af hvad makten tillät sig pä den tid pressens publicitet ej fanns, gör oss obenägna att beklaga det den finnes.

I vär tanke har den stora bestämmelser. Bätt visan är ej alltid opinionen. Om jemhandteringen i Sverige, af G. Stockholm y Nordströmska boktryckeriet Jb örflyttar man sig i taoken , vid medlet af 1 4: Lybecks första bestämdt kända bandels- friheter i Sverige äro gifna af Birger Jarl omkring , och utsträcktes sedermera till hela förbundet.

Tyskar uppfylde städerna; och Snnu under konung Christian I: När kronan först blef del- egare är obekant. I konung Albrekts tid var den det redan.

Yid samma tid finnes att bergsfogden och mästermannen för arbetet äro Tyskar. Redan i de första privilegierna träder konungen medlande emellan berget och allmogen.

I Elfdalen och Lima af Dalarne drifves myrjerns-smidet ännu till förfärdi- gande af liar. Det genom denna enkla process vunna jernet kallades bläster- eller osmunds-jern, och utmärkte sig för sin seghet och smidighet.

För mindre lott skulle han taga lösen af andra större del- egare; nekade han dertill, tillföll hans lott konungen. S30 nerbet mot adeln.

Men huru det ock mä förhälla sig med Helgeandsholms beslut, visst är att konung Gustaf I gjorde dess grundsatser i hela deras vidd gällande; och han hade, hvad bergverken angär, dertill sä mycket större anledning, som han sjelf först bröt Lybeckarnes handelsvälde.

Tyskarne försvinna som herrar, men äterkomma säsom arbetare. Med Markus Hammarsmed var konungen sjelf i brefvexling.

Konungen bestämmer sjelf aflöningen för mas- mastaren, uppsättare, hyttedrängar, bokare, samt huru myc- ket skulle gifvas för en kolmila af vissa dimensioner.

Att konungens verksamhet ej lika egnade sig att vara tronans , visade sig snart efter honom. Carl träder deremot i för- bund med den enskilda industrien i sitt hertigdöme.

Ar skrifver han till menige man i Wermland: Det var de utbrytande stora krigen som framkallade det. Sverige blef en vapen-smedja. Att publique trafiquer, som antagas in usum regis et reg ni, sällan äro gagnelige, dömer jag icke allenast af experientien , utan enkannerligen deraf att all tn- fique kräfver en exact och accurat credit.

Efter konungens död skrifver han i det märkliga memorialet frän Frankfurt am Mayn den 8 Okt. Äfven myrmalmer förklarades for regala genom kongl.

Hufvudstycket är collegii egen myndighet att under Kongl. Öfversmide utan skatt, som blef grunden för n. De tvanne bistyckena, men som kunna räknas sfisom hufvudstöd för bergs-collegii myndighet, äro fojjaode: Principen var, att all förbrukning af skog, som möjligen till bergsbruken äfven i en aflägsen framtid kunde komma att användas, skulle för- bjudas eller inskränkas.

I sin berättelse till Kongl. Med frihetstidens början upphörde bergverken att vara regala. Men bergs-collegii verksaoh het, försäkrad i regeringsformen, förblef densamma.

Det var förändrade äsigter, ej hos collegium, utaa hos ständerna, bland hvilka frän och med hattpartiet herrskade, som föranledde den betydliga tillökning i smidet pä särskilda orter, men synnerligen i Wermland, som genom kongl.

Satsen, som sedan blifvit ett hufvudstöd för prohibitiv- systemet i Sverige, skulle sä mycket snarare visa denna sin naturliga verkan, som den tillika begagnades säsom parti- medel.

Man ser öfveralit, E. Bergs-collegii nu varande verksamme president " har om jerohandteringen och dess idkare ostridiga förtjenster.

Detta bergs-collegii förslag har i den första af de skrif- ter, hvilka vi ställt i spetsen för denna artikel, blifvit under- kastadt en sträng, men rättvis granskning, i hvars resultat vi instämma.

Jag inser ej huru allt detta kan bringas under collegii skogs-kalkyler. U9 TackjernsfaandelD inom riket dr fri, och denna frihet bar endast haft välgörande verkningar.

Kolhandelns frihet är det nästa och, vi väga säga, det nödvändiga steget. De band som ännu betunga den äro följande: Han har gjort det i följd af den erfarenhet att, bredvid mänga exempel af enskild skogsförstöring, kronoparkernas skog ännu jemfö- relsevis är den bäst bevarade; och han upphör ännu ej att beklaga ständernas beslut vid och 1 8S3 arens riksdagar om försäljning till skatte af kronans sä kallade rekognitions- skogar, emedan det egentligen skedde till förmän för en dess- utom tillräckligen mäktig korporation eller bruks-intresset Han hade hellre sett dem under kronan utskiftade ät fria odlare; helst han tror att den epok, dä den fattige inner sig utesluten frän jorden, är svär och betänklig, hvarföre han önskar att den sent för Sverige mätte inträffa.

Deri har Sverige fatt barnseder i stället för mannaseder. Men just detta allt vill jag ock, efter min insigt, här korteligen uttala.

Det är i följd deraf en möjlighe att sätta en fräga uti sitt rätta ljus. Försökom det i förevarande ämne! Hur skall oppositionen göras laglig?

Huru länge har det ej arbetat att ur sitt eget sköti utesluta kriget! Huru länge att reglera, innan det kundi [väfva, Mjelfhämnden!

Hvarje man inträdde i samhället be- väpnad. Enheten mA nan kalla huru som helst: Hären var den första nationalförsam- pg.

Efter segern sker ett slags försoning. Nu är kronan ensam beväpnad. Redan tidigt hade det gamla enkla parlamentet, utom de som suto der med personlig rätt de andeliga och verldsliga lorderna , äfven valda deputerade för landets särskilda distrikter grefskaperna.

Dessa elementers förmenta jemnvigi var hvad theorien i synnerhet prisade. Monarkiska, aristokratiska och demokratiska elementer, mer och mindre utbildade, finner man, vid närmare efter- seende, i alla författningar.

Allas innerliga sammanhang röjer sig bäst derigenom att de arbetat för hvarandra. Den har uppfostrat folket. Yi ha nämnt de tre samhälls-elementernas oförstörliga samband, i följd hvaraf de förarbeta for hvarandra.

Vi utmärkte tvänne motsatta falska tydningar af det konstitutionella systemet i Europa , och som under dess oSr- varande, ännu ej fullt bestämda skick söka vända sig dess former provisoriskt till godo, den absolutistiska tydningen af ett, den republikanska af ett annat parti.

Hvad af den QästforflutDa periodens aristokrati är qvar. Till sin be- stämmelse regentens moraliska och politiska lifvakt.

Äfven härutinnan har den kontinen- tala theorien trott sig kunna efterbilda den Engelska författ- ningen, utan att i verket ega dess vilkor. Den ena förtydningen af den konstitutionella monarkien, den absolutistiska, bar nära haft sin tid; fiterstfir den andra, den republikanska, och att dömma af dess medel, ställning och karakter i Europa, synes äfven dess framfart allt mer blifva dess nederlag.

Visst är, att den i demokratien visar sin största och vidsträcktaste makt — vi tillägga: Tocqueville, de la de- mocratie en Ametique, Bruzelles Man mäste tvärtom ställa sig midt i den- samma, och med dess eget goda bekämpa dess eget onda.

Vi äro olyckliga att endast kunna föreskrifva simplicia. Emellertid torde man uthärda med att ännu böra en konseqvens af denna trivialitet.

Engel- brekt, Sturarne, Gustaf Wasa uppkallade den gamla laods- hären emot denna aristokratiska makt. Han trodde sig kunna förmedla rojalismens och E.

Ceijers Sami Skrifter, t Afdeln, 8 Band. Äfven om man blott betraktar konungamakten i förhfillande till det förra, sä visa sig inskränkningar, vidgande sig efter ämnena, allt efter som dessa äro af judiciell, ad- ministrativ, ministeriell eller militärisk natur: B, Här dragas följder, hvarken af lag eller af förnuft godkända.

Utan för- soning skall icke frid eller trefnad nägonsin äterkomma. Alla rattsinnades ögon vända sig derföre förhoppningsfullt, sä väl till en klok och upplyst regering, som till den medelklass hvilken länge börjat bilda sig och allt mer utbildas.

Den tillhör icke nägot visst ständ, men eger stora utgreningar inom hvarje sädan afdelning. Den utgör nationernas kärna och bestar af alla upplysta och rättsinnade medlemmar i sam- hället.

Man är icke utesluten ur den derföre att man är adelsman, men icke heller derföre att man saknar rang, för- mögenhet, lärdom eller förfinade lefnadsvanor.

Men alla, hvilka lata regera sig af laga och brottsliga passioner, hvilka hemligt eller uppenbarligt finna sin räkning vid att hylla oförnuft, lögn och oratträdighet, äro uteslutna frän denna samhällets verk- liga medelklass, eller rättare medlareklass, hvilken i mora- liskt värde stär framom all vanlig rangordning.

Vi kunna ej komma frän ämnet utan att stöta pä ett motsatt ondt ur samhällets lägre och lägsta kretsar. Det är pöbelns öfverhandtagande väldighet inom det gamla, hittills dermed obekanta Sverige.

Vi ämna äfven, med vfir goda rätt och utan fruk- tan för misstydning, använda dem pfi förevarande ämne, öfvertygade att rättvisa och billighet för intet böra vara främmande.

Tre bröder med deras slägt blefvo valda och kommo med ett talrikt följe. Den äldste, Rurik, nedsatte sig i Nowgorod '.

Traditionen bibehöll sig ännu in i Dock stodo de länge med hvarandra i vänlig förbindelse. De stiftade i Kiew ett eget Yaregiskt eller Ryskt furstendöme, men som underkastades det i Nowgorod, kilssOQ tillbragt en del af sin ungdom.

Den Svenska Rim- krönikan vill veta, att det nu christnade Tavastland fordom lydt under Ryssarne. Karamsin, Geschichte des Russ. Torkel Knutssons eröfring väckte äfven Ryskt motständ, och medförde ett Ryskt krig.

Han besegrade och christnade Karelerna. De Ryska förhärjande infallen i Finland upprepades tid efter annan.

Hon til- lägger, att Ryssarnes skägg snart växte igen. Iwan Wasiljewitsch den förste zar — har under sin äriga regering afkastat Mongolernas ok, af- skaifat delningarne inom riket, brutit Nowgorods frihet och blifvit den förste alla Ryssars sjelf herrskare.

I honom fram- träder det egentligen Ryska rikets princip: Den är en religions- och folktro, att Rysslands zar.

Han förmälte sig med Sofia, en brorsdotter af den siste Grekiske kejsaren Constantin Pa- läologus, som, kämpande för sin thron, föll ibland Constan- tinopels ruiner.

Han gjorde rikets odelharhet till riks- lag. Ett nytt spräk fördes mot alla grannar. Sr likvSl i flera afseenden, t. Sfi säg Gustaf Adolf Ryssland frän sin faders thron.

Denna plan hölls i sigte af Aiel Oxenstjerna; den utfördes af hjelten Carl Gustaf. Ty olyckligare var ingen förbindeisa än den Johan III: För Carl Gustaf var det Ryska kriget blott eo episod till hans Polska.

Sedermera trädde Ryssland in i det inre af Sveriges politik. Dess inflytande har der förnämligast yttrat sig genom S9I Svenska pariier för och mot.

Oetta förtjenar ed egen be- traktelse. Vi vilje fösta den vid de tre sista krigen med jeona granne: Peter säges ha imoat honom Lifland till hemgift.

Vi viije fritagi det nämligen i dess första och gamla gestalt frän den nesa dessa skällsord innebära. Tvänne anföranden ur ofvanndmndi arbete mä här vara pä sin plats.

Detta välde uppstod genom ett vädjande till hopens passioner, ej derföre mindre hopens, att denna hop var en adelig, och passionerna krigiska.

Samlade skrifler, 2 afd. Find out why Close. Did pretty well and was able to see the special 3D reels appear in the game.

Sign in to add this to Watch Later. Rating is available when the video has been rented. Particularly those that sacrificed hours playing titles such as Summer Solstice.

Luckily, Herds of Wins packs a fair punch when it comes to features. Sign in to report inappropriate content. Neily 2, views New.

When at least 2 reels of action-stacked symbols land, the reels are moved to the left, and randomly change to another symbol, including Bonus.

Herds of Wins Slots. The software for this game, however, is a more recent vintage, and it probably assumed a faster processor.

The next video is starting stop. Triggered Go Bananas kostenlos spielen Online-slot. Inte nekar jag virtuosen sitt värde.

Jag vill blott, att han skall vara komponistens or- gan, liksom denne är den heliga naturens, att han skall vara den rena spegel, i vilken vi se komposi- törens sköna själ.

Och det som drar denna uppmärksamhet till spegeln är — dess fläckar. Och gör han det ej nödvändigt, om han spelar med effekt?

Ack jo, min bäste farbror, 1 Johann Schobert f. Pappholt synes ha haft en viss förkärlek för hans musik. Jag är ju redan död?

Ty skönhet är ju det äkta livet? Jag vill visst gärna studera kompositionen. Det forcerade 1 Muzio Clementi f. Till kom den uppseendeväckande nyheten, att Geijer i dec.

L vunnit svenska akademiens högsta pris genom ett äreminne över Sten Sture. Med ens var han- namn berömt.

Lusten att komponera blev honom med ena övermäktig. Ur denna synpunkt ger oss nyss citerade brev ei t bevis för, huru musiken blev hans goda följe- slagerska fram mot mulet: Tiden — är av högre betydelse för Geijers musikaliska utveckling än för hans litte- rära daning.

Yi vilja med ledning av hans brev följa denna musikutbildning. Man dansade, promenerade, musicerade, lekte hök och duva o. Höijer även; och det är bra, ty han älskar musik.

Tack vare sin nya musikbekantskap trivdes han Mittre i universi- tetsstaden. C4eijer hade genom sin syster fatt med- delande om ett besök, som Rappholt gjort ;i Frösvidal: Fru Q-eijerstam har varit i fjärde himlen, skriver farbror.

Och Clementi är en stor man, min bäste farbror. Jag har köpt IV häftet av hans verk. Det är gudomliga stycken ibland dem.

Oändligt mycken lätthet, lust och kraft. Mozarts re- quiem givet i Stockholm. Han skaffade sig partituret och följde noggrant med hela verket.

Hans brev till sin syster blir en hel analys brev den 9 mars Böndags- afton, fredagen kl. Jag hoppade av glädje, och redan kl. Med partituret i hand.

Giv dem den eviga vilan O Herre! Och nu kii iub- jag först, att det heliga och gudomliga, det iikta himmelska, för vilket ett ord aldrig gives, som människan med onämnbara aningar och hopp om- fattar, att det är blott musiken, som framkallar det ur hjärtat, som öppnar det för oss, som utvecklar en himmel ur själen och närmar himlen till den.

Mozart har satt den till sorgmusik över sig själv: Solo förekomma ganska sällan: Ett solo minns jag, som jag aldrig kommer att förgäta. Det sjunges om den röst, som en dag skall väcka de döda ur sina gravar.

I allmänhet göra trumpeter och fagotter en verkan, som är över all föreställning. Det var genom honom, som Geijer fick partituret till requie- met i sin hand.

Silverstolpe införde honom även i sällskapet "Nytta och Nöje'', där musik alltid hörde till sammankomsterna.

Här i sällskapet fick han bl. Om den förra säger han. Hans fanta- sier voro vackra, hans kompositioner ännu mer, och hela hans person obeskrivligt älskvärd och in- tressant.

Den 1 april skriver Geijer till henne om nyheten. Den 20 maj kan han skriva hem. Julen till- bragtes i Uppsala om än med mycken hemlängtan. I samma brev hem skriver han om ett besök i Stockholm: Det är nu stämt och jag är stämd.

Vad skall jag spela! Den 13 juni heter det: Norman; omtalas ofta sedan i Geijersbrev. Min far, som var litet stolt över mina musikaliska anlag, till- sade mig att spela en sonat av Havdn.

Hon befann sig i sorg. Hon hade just blivit änka. Geijer deltog och bragte henne den tröst, som kanske för henne var den bästa: Med honom ville hon till- sammans njuta allt och med honom samtala om alla intrycken.

Dessförinnan hade emellertid Erik Gustaf ännu mycket att förtälja om sin musik. Redan den 27 oktober kunde han skriva till syster Jeanne Marie om musiken i universitetsstaden: Jag har hört den spelas av Troili och Lilljebjörn och även spelt den med Troili.

Lilljebjörn spelar likväl vida mer musikaliskt än Megelin. Normans spel är klart och behagligt; men utan all djuphet och sann känsla.

Ficker f flöjtist, Kr. Ficker f , oboist; C. Megelin f , violincellist: Om Norman se förut. Du kan ej tro, vad jag är glad däröver. Duetter, kvartetter, kvintetter av Mozart.

Haydn vinner i mitt tycke för var dag. Att döma dem emellan kan jag ej. Inkomsten -teg till rdr '24 sk. I dag gav Norman konsert, dag gar ej dit.

Jag har sagt, att jag reser hört för att slippa spela med". Hans debut synes även ha varit god. Den ledande kraften var för- utom Geijer hans vän Josef Höijer.

De andra musik- vännerna omtalas i B. Beskow studerade vid denna tid som nng student i Uppsala och tog pianolektioner hos Geijer.

Geijer spelade gärna tillsammans med honom. Hon hade i början av mars skrivit till Uppsala: Geijer skriver därom den 9 mars till syster Jeanne Marie: Jag har mycket att göra och ont om tid.

Det är roligt att bli ihägkommen av henne vid allt det vackra, som hon har hört eller väntar: Jag lever ej heller 28 här utan musik.

En av dagarna i veckan voro Löwenhjelm och Josef Höijer hos mig. Huru fru Stina uppfyllt sin förbindelse, veta vi ej. Brevet är ett av de allra längsta av alla Geijers brev och handlar blott om musik.

Da luwet även ger en ovanligt god bild av Stockholms musikliv aret L — eljest ett av de mörkaste i svenska musikens historia: Jag träffade fru Geijerstam.

Jag hörde mycket vac- kert- Jag hade mycket roligt. Kanske har hon redan uppfyllt sin förbindelse. Det tillhör endast musiken att kunna be- skriva det obeskrivliga.

Orkestern var starkt besatt, men auditorium ännu starkare. Trängseln och värmen var svar. Hon är "en förträfflig musikalisk värd- inna".

Även om gästerna har han idel gott att säga: Ingen ton gick förlorad, varken genom sällskapets eller betjäningens fel.

Klarinetten föreföll honom "för smältande, för retande, för vek". Bättre föreföll honom valdhornet, trakterat av hov- kapellisten J. En duett för vald- horn och piano spelades, och Geijer tyckte den var -rätt vacker".

Valdhorn är den enda oskuld bland dem. Jag hörde honom spela en kvar- tett av Mozart. Det var en lysande afton denna med all sin musik.

Förutom Geijers gode vän Silverstolpe voro där av forna bekantskaper: Muller och Norman; av nya flöjtisten i hovkapellet J. Brendler, alt- violinisten P.

Askergren och violoncellisten Boren. Geijer spelade själv och fick beröm av Muller. En kvintett av Boccherini fick han höra. Man älskar honom, om man ock erkänner den stora över- lägsenhet, som Mozart och Haydn ha.

Brendler en annan av Krommer. Hans flöjt är vacker och hans exekution verkligen musikalisk. Det är mycket enfald, klarhet och storhet i hans musik.

Mycket hade han ännu att lära inom musiken, men genom hela brevet andas en stor erfarenhet redan och mycket sunt, moget omdöme, som ej lät förvilla sig av den glä nsande ytan.

Han hade satt fall har- moni till en. Han spelade den med mycken känsla och kärlek. Xagra ögonblick därefter kunde han med deltagande höra en sonat, där hela Clementis lätta flyktiga fantasi yrar.

Haydn och Corelli, Boccherini och Steibelt, alla äga hos honom sitt rum. Till mina förra musikaliska bekantskaper har jag gjort en ny, som jag mycket värderar.

Vi studera Handel och Corelli tillsammans. Mina musikaliska anlag intresserade honom. I Uppsala är Anna-Lisa ännu i oktober i hans 36 tankar.

Gud göre dessa stunder sa Lyckliga för dem, som de äro för mig. Skulle han bli docent? Var han försökte, fick han "korgen".

Därjämte tjänstgjorde han i riksarkivet som e. Därjämte besökte han fli- tigt konserter och teater samt studerade musikteori. Crusell spelte saker av egen komposition, som voro förträffliga.

Han försatte hela sitt auditorium i entusiasm. Mamsell Yäselia sjöng, Collin även — men ingen madame Angelucci!

Varmed jag var rätt nöjd. En av dagarna hörde jag "Vattendragaren" av fherubini — en nätt pjäs och en gudomlig musik. Geijer hade länge längtat efter en lärare i musikteori, och nu äntligen fick han sin önskan uppfylld.

Systern Jeanne Maria är som vanligt lians förtrogna. Den duetten av- hörde jag med hela min själ. Jag kände, att jag hörde den, och att — jag hade hört den.

Jag läser generalbas för Frigel. Jag har en särdeles estime för honom. Men det är för mycket begärt". Den 20 april skriver han till föräldrarna: Det är en verkligt gudomlig musik.

Jag- ar förlovad under hennes fars välsignelse. Nästa brev är daterat "Yarmouth den 1 2 ang. I brevel till föräldrarna "London den 22 ang.

Det blev emellertid intet av, och orsaken är den, att han ingen musik hört. Hälsa kapten och fru Stina det! Likväl är det samma land.

Annandag jul talar han om. Just nu begynna alla konserter. Allt vad jag hittills hört är ej mycket.

Jag har ej ord för detta intryck: Sorg, glädje, triumf, andakt äro för evigt uttryckta i dessa körer. Över Hallelujah finns ingenting sublimare.

Suddare, lärda eller ej, tro, att man kan komponera endast med koloriten. I, 40, 43 dom, liksom lärkan kastar sina tusende klara toner omkring sig i den klara.

Hennes röst förenar i högsta grad styrka, vidd och behag. Det är andan och livet i hennes exekution, som är det förträffliga.

Det är ej exekution. Det stora och präktiga synes mer ligga inom hennes egentliga krets än det ömma. Jag har hört henne misstaga sig i föredraget av händelska arier — lik- väl ej alltid; och hon synes vänja sig allt mer även vid detta slags enkla storhet.

Han hade en härlig röst, men boderade obarmhärtigt. Och dock kan han sjunga stort och enkelt. Jag glömmer aldrig hans föredrag av en aria med recitativ ar Handels Jephta: Strax ovanom denna allmän- ning vidtager beundran för det blott konstfulla, som beundras i grader efter dyrheten.

Karaktär i konsten tyckes man snaras! Kapellet var uppfyllt av människor, för vilka han i fyra fulla timmar spelte, mest fugor av Handel och Sebastian Bach.

Jag- skall säga dig Jeanne Marie, att stillheten i Sidmouth väckt mina musikaliska fantasier. Deux Sonates pr m. Om sina kompositioner yttrar han: Jag menar min bästa faster och kapten Rappholt.

Ack, den som finge stämma möte där. Musiktiden med all dess hänryckning vax förbi, och en ny med mera praktisk verksamhet väntade. I hembygden före studenttiden hade kapten Rappholt gjort honom för- trogen med Schobert, Boccherini och Haydn.

Själv hade han försökt sig med komposition u utan att känna dess regler". Studenttiden i Uppsala hade i början intet att bjuda i musikaliskt hänseende, endast hemmet kunde fort- farande under ferietiden mätta hans hunger efter musik.

Musiken har sedan allt större plats i hans hjärta, och när han blivit fil. Ehuru Haydn begynt ersättas av Mozart, kan han ej annat än falla i förundran över de storslagna körerna och orkesterpartierna.

Dock synas dessa lektioner ha be- gränsat sig till harmoniläran. Även sedan synes han. Alla dessa försök synes ha be- gränsal sig till piano- och kammarmusik.

Endast den konstmässiga arian som led i ett orato- rium, requiem eller opera finner hos honom en be- undrare.

Av dessa kompositörer omnämnes i breven endast Ibeffner. En lycklig omständighet har bevarat de tvenne sist komponerade sonaterna, vilka tillkommit i Sidmouth i maj Stilen är Mozarts med klar melodik och arkitektonisk temauppbyggning.

Vi vilja spara en närmare analys till ett senare kapitel om Geijers instrumentala kompositioner. Den andra sonaten bär titeln: Sonate för pianoforte av E.

Denna sonat har fyra satser: Allegro assai g moll — Andante G dur med Minore i g moll — Capriccio: Temabearbetningen visar även stor vana.

Han placerar dikten bland ungdomslyriken och säger: Även är den Geijerska pikturen avgjort talets. Ar var hans handstil helt annorlunda. Därmed förfaller även Marcus' vidare tolkning: Geijers utveckling som musiklitterär förfat- tare har närmast tre mittpunkter: Analysen av requiemet 9 mars ; Haydns Skapelsen 12 april och musiken i England 21 mars I den första är han ännu blott beundraren, som i poetiska uttryck omsätter sina musikaliska intryck.

Vid Haydns "Ska- pelsen", är redan hans kritiska sans mera utvecklad. Orkestern ar- 52 betar tyst. Men det varar ej länge. Har- monien söndrar sig i strid.

Även är han ej blind för bristerna i själva utförandet. Redan de engelska breven visa en mängd andra intressen, dels sociala och allmänt kultu- rella, dels litterära.

Det tycks som om Geijer dittills just saknat en genuin musiker bland sina vänner. De gamla vännerna kaptenRapp- holt och fru von G-eijerstam kunde efter ej som förut stödja honom i hans musikintressen.

Rapp- holt hade blivil gammal Och sjuklig. Av de nya vännerna fanns ingen som ägnade tonkonsten hela sin dyrkan, och Geijer behövde för sin musik yttre musikaliska impulser.

För egen del glömde han ej tonkonsten. Jämte honom blev Törne- ros hans aldrig svikande musikvän. En annan av de yngre musikvän- nerna, som slöto sig till Geijer vid samma tid, var J.

Det är dock först efter , som 5. Först med Törneros och Ekmarck skulle även Geijer komma in i Beet- hovenmusikens trollkrets. En musiker stod dock Geijer under hela denna tid nära: Handel, Gluck och Bach voro hans ideal.

Ej det Gluckska reeitativet utan den Bellmanska melodien var den nya tidens ideal. Den melodi, som fötts hos skalden samtidigt med dikten, bildande ett med dess vitsen.

Geijer blev denne tonskald, om ej helt i Bellmans anda. Greijer blev i detta hänseende den ende. Ingen kunde som Atteröom ge en dikt ett reni musikaliskt välljud, men tonen saknades, och man trängtade efter en verklig tonskald fru- dikten och musiken i förening.

Denne nian blev Lind- blad. Även han kunde dikta i ord och toner pa in -ang. För Geijer däremot, som förut ej förmätt 57 ge sina dikter den rätta, stora musikaliska gestalt- ningen, blev den Lindbladska tongivningen en väg- ledande fackla.

Sedan Lindblad fullbordat sin mu- sikaliska utbildning - ocb med talet begynt utge J. Före detta häfte nar Geijer endast ringa ut t ge i musikalisk förtoning.

Tiden — 23 innesluter Geijers första utveck- ling som tonskald, och vi skola nu följa den med hjälp av Lan- egna meddelanden i brev och memoarer.

Och ehuruvä] det torde hända, att mästarn själv far lov att säga därom: Mm svärfar Knut Ldlljebjörns minne tillegnad". Den bevarade cellosonaten har endast tre satser: Vi lämna därför denna sonat 59 för att i stället omtala den i samband med talets produktion, ill vilken den otvivelaktigt hör.

I samma brev till svärfadern omtalar Geijer även en ny sonat för pianosolo: Till föräldrarna skriver lian den 17 mars Det är en förträfflig musik, som väl förtjänar att sättas i bredd mod 'Skapelsen'.

Orkestern hade genom amatörers hjälp blivit väl besatt. Om detta sällskap, som erhöll namnet "Götiska förbundet" har Geijer skrivit en särskild berättelse Utan musik var man ej: Den siste kämpen, Vikingen, Den siste skalden.

Jag satte dem även i musik. Tidskriften [duna, som blev förbundets organ. En tryckt andra upplaga av busta och andra häftet gav även melo- dierna till "Manhem" av Hseffner och "Vikingen" av G-eijer; ack.

Tredje häftet i första uppl. Polonaise upptecknad efter en tradition i. Detta är första gängen "Kockens polska" förekommer i tryck. Här träffa vi äter en anmärkning om ut- förandet: Först i sjunde häftet möta vi en melodi av Geijer.

Sannolikt var melodien kom- ponerad samtidigt med orden. Melodien är lika för alla verserna: Verserna blevo emellertid till prinsen överlämnade.

Hos den med göterna ofta sympatiserande nya skolan, "fosf orister na", med Atterbom i spetsen-, fanns betydligt mera sinne för musiken som självständig konst.

Anderöst "Om sent ur aftonrodnans slöja", ord av Atterbom Jag har förlorat den enda avskrift därav jag själv ägde. Geijers eget meddelande i historiken över Göt.

I ett hänseende är Geijer fullt ur- säktad. Crusell var även en god hjälpare. Det krävde tid, innan han tillräckligt satt sig in i den nya stilen.

Som vi längre fram skola se, gav han fortfarande under denna period sitt bästa inom instrumentalmusiken. Där behövde han ej Haeffners hjälp utan skrev säkert och fast utan att behöva leta efter rätta uttrycket.

En vägledning erhöll Geijer först genom studiet av folkvisan. Han blev i vida högre grad än vid tongivningen av dikterna där ett gott stöd för den nya skolan.

I berättelsen om Götiska förbundet säger Geijer om honom: Han hade varit den förste, som ökade tolv- talet av bröderna.

Han föreslog mig, ehuru jag i början ej var synnerligen gynnsamt stämd för honom och hans bemödanden, att vi bägge gemen- samt skulle utgiva en samling av gamla svenska folkvisor.

Jag lockades av de gamla härliga melo- dierna, av vilka han även samlat ett stort antal, och kom därigenom in i ämnet.

Afzelius, av vilka l: Musiken är förträfflig, har originalitet och karaktär i högsta grad. I sin biografi av Ählström säger Afzelius: Geijer hade redan lämnat sin vän Hseff ner detta förtroende.

Han erhöll, som vi redan sett, en del av sin fästmö Anna Lisa, men därjämte upptecknade han även själv melodier, som han hörde sjungas.

Jag tror ej, att du har dem förut. Isynnerhet är jag nyfiken att se, huru Ha? Afzelius, Ählströms minne s.

Genom min gamla jungfru äger jag även ett par humo- ristiska stumpar med fina melodier i äkta folksmak. Jag äger bägge melodierna, som äro rätt vackra.

Änt- ligen bifogar jag även en variant av Prövningen nr 8 i V. Den närvarande torde förtjäna att intagas i bihanget, isynnerhet för sin melodi, som även här följer.

Jag vill av hjärtat gärna kunna göra honom till viljes. Geijer ger även Haeffner ett varmt lovord för hans outtröttliga arbete.

I sin den 8 nov. Härom berättar Geijer själv i sitt minnestal över ärkebiskop Wallin Haeffners medverkan vid I duna och Poetisk ka- lender torde även till stor del vara ett verk av 1 Geijer, Sami.

Deklamationen blev ej för Geijer allt utan endast medlet, den fasta grund- valen. Melodien skulle sedan resa sig som själva byggnaden. Närmast Hseffneridealet torde Geijer ha varit i sin tongivning till "Den siste skalden" , där allt blir en enda recitativisk deklamation.

Under hela tiden — 21 finna vi honom ej en enda gäng gripa sig an med ;itt skriva för manskör. Innan vi lämna Geijers verksamhet som kompo- sitör och musikalisk!

Romantiken älskade att i poesi omsätta rent musikaliska stamningar. I Idunas andra häfte L upptogs en dikt under del egen- domliga namnet Brages harpa.

Geijer ber om ur- säkt för titeln i en Bärskild aot: Komposi- 73 Greijers dikt börjar: Himlabarn, vem gav Er smärtans stämma Och Er sörja lärt? Att smärtan fördriva, Att glädjen giva, Att döden liva, Är lätt för den eviga harmoni.

Som tände det längtande hopp. Satserna äro de vanliga: Allegro moderato d moll — Andante F dnr — Menuetto d moll med trio F dur — Allegretto ma non troppo d moll.

Ordens smekande välljud var ej Geijers sak. Den siste skalden, Odalbonden m. Molin, Geijerstu- dier, s. En jämförelse mellan Geijer och Atterbom, till den senares ojämförliga fördel, kan även göras inom 1 C.

Atterbom sjunger i stället i ord: Vill ej solen glimma, Bringar dödens timma Ator frihetens och ljusets dag. Du blev skapt att trösta; Kärlek var ditt första, Och musik ditt sista andedrag.

Tanke, vars strider blott natten ser, Toner, hos eder om vila den ber! Hjärta, som lider av dagens gny, Toner till eder, till er vill det fly!

Den är min tröst. Den sjunger mig till ro. Hör klockan klingar till aftonbön, Det klingar över sjön. Det är som en suck ur den stilla sjö.

Hur ljnft lik en klingande ton att dö! Hör klockan klingar till aftonbön, Hör, ljudet sig svingar bort över sjön. Hur ljuft lik en klingande ton att dö.

Till slut andra samtida uttryck för tonenias dyrkan: Ekmarcke ord till Andantesatsen i Beet- hovens sjunde symfoni: Hjärtat hugs valas av lugnande tröst.

Hugo Montgomery-Cederhjelms bekanta sang- med musik av W. Man jämföre här blott Tiecks bekanta "musikdikt": Ar Geijer i egentlig mening stämningslyriker?

Under hela denna tid har hans lyrik en alldeles be- stämd, enhetlig prägel: Geijers hela läggning som diktare är rakt motsatt Atterboms.

Geijers dikter snarare sky varje för- toning. Ett undantag gives dock, och det är nog ingen tillfällighet, att just denna är den mest stämnings- mättade, nämligen Kölar gossen.

Manne en sodan poesi erbjuder till musikalisk tongivning? Ilat Geijer lyckats bättre som musiker till dessa? Efter- världen har själv givit svaret. Vi kunna ga ett steg längre.

Geijer utgav dem som musiktryck, not- häften för de mnsikhnngrande. Det är ej dikten som väglett honom till musiken.

Har Geijer som diktare börjat med kärlekslyrik? Geijer som skald skulle ha börjat med hyllningskväden till Anna Lisa. Geijer tänkte under studenttiden och första för- lovningstiden i toner, och den känslostämning kär- leken gav utlöste sig omedelbart i toner utan dikten som medium.

Den Geijerska kärlekslyriken blev musik, och han Geijer som musiker. Första tiden vistades han i Stockholm men sedan i Uppsala. Han hade blivit docent i historia, men tills vidare utan undervisningsverksam- het.

Hans bröllop stod d. Atterbom och Cleijer voro där. V A Överstinnan Malla Silverstolpe.